Sportovní areál Strahov
Praha—Strahov
2007 
Soutěžní návrh sportovního areálu Strahov. Nejvyšší cena bez pořadí. / Competition proposal for Strahov sporting area. The highest awarded proposal.
Spolupráce: Drobný—Kabriel—Němeček
kresba: M. Kabriel