Miloš kopřiva


Narozen 1.10.1949 v Praze

Kvalifikace:

absolvent ČVUT, fakulta stavební, obor architektura 1967/1973, člen ČKA pod registračním číslem 574

docent od 1.11.2010

profesor od 13.12.2017
                    Po dokončení ČVUT v oboru architektura práce v projektových ústavech (1973 –1978) VPÚ Praha,
Sportprojekt (1979 – 1988 ), Sportovní stavby 1988 – 1991), soukromý architektonický atelier AKAP ( 1991- 2002), v souběhu Sportprojekta Praha s.r.o, 1994 – 2002), přechodně od 1999 – 2000 zaměstnán na URM Prahy jako vedoucí kolektivu pro zpracování ÚPD pro Pražskou památkovou rezervaci. Od 2008 do roku 2010 zaměstnán trvale jako pedagog na FA ČVUT. Jmenován docentem pro obor 1.11.2010. Od 20.4. 2011 pedagog na FSv ČVUT na katedře architektury a stavitelství. V roce 2013 zavádí jako garant učebního oboru na VŠVTS Palestra nový obor specialista wellness. Ve stejném roce se stává řádným členem akademické rady VŠVTS Palestra. Na FSv ČVUT zavedl do výuky Membránové konstrukce v předmětu ATKS a v rámci předmětu občanské stavby přednáší témata sportovní stavby a wellness. Na konci roku 2017 byl jmenován profesorem.