Boulderová stěna
Praha—Holešovice
2018
Boulderová stěna zastřešená textilní membránou. / Bouldering wall covered with textile membrane.
Spolupráce: Němeček—Vecko
foto: M. Němeček