MILOŠ KOPŘIVA

prof. Ing. arch.


PROFESOR ČVUT
ARCHITEKT

Studie a realizace / Studies and realisations

Boulderová stěna
Praha—Holešovice
2018
Boulderová stěna zastřešená textilní membránou. / Bouldering wall covered with textile membrane.
Spolupráce: Němeček—Vecko
foto: M. Němeček

Studie sportovní zóny Výstaviště Holešovice
Praha—Holešovice
2018
Studie sportovní zóny Výstaviště Holešovice se dvěmi pohyblivými fasádami ETFE, podtlakovou membránou uvnitř Pyramidy a membránovou tensegritou . / Study of sporting zone with two moveable ETFE facades, vacuum membrane inside the Pyramid and membrane tensegrity.Spolupráce: Němeček—Tsesko
kresba: M. Němeček, O. Tsesko


O projektu / About the project   →